dimecres, 23 de març del 2011

És segur Facebook? (1a. part)

És segur Facebook? És un lloc adequat per als meus fills? Molts pares es fan aquestes mateixes preguntes, i la veritat és que no tenen una resposta senzilla. En primer lloc, cal tenir en compte que la preparació d'un noi o noia depèn del seu nivell de maduresa i de la informació que nosaltres, com a pares, li haguem proporcionat sobre el món de les xarxes socials. Recentment, Facebook ha fet canvis per millorar la seguretat dels seus llocs i dels seus usuaris.

Caldria començar recordant que l'ús de Facebook i d'altres xarxes socials només es permet a persones de més de 13 anys d'edat. Si el nostre fill té entre 8 i 14 anys, Facebook formarà part de les seves activitats diàries en breu (si no ho ha fet ja) i, molt probablement, potser ja l'utilitzi encara que nosaltres no ho sapiguem. Molts joves, però, visiten les xarxes socials dels seus amics de més edat, dels seus germans i d'altres persones al seu voltant per a participar en aquestes activitats tan entretingudes. 

Facebook, tal com saben, és una xarxa social que permet a grups i individus crear el seu propi espai a Internet, on - entre altres coses - les persones poden comunicar-se entre si, compartir els seus pensaments i interessos, enviar històries, fotografies, dibuixos , vídeos, cançons i moltes coses més.

Si els nostres fills ja participen a Facebook, segur que voldrem tenir més informació per assegurar-nos que les noves configuracions d'aquesta xarxa social són del nostre grat i, per això, donarem a conèixer alguns suggeriments. Si el nostre fill encara no té un compte o perfil a Facebook, podem començar a preparar-nos per l'inevitable.

En primer lloc, hem d’assegurar-nos que els nostres fills tenen els coneixements bàsics sobre seguretat a Internet. Bàsicament els hauríem d’explicar que no acceptin com a amics a persones que no coneixen en el món real i que no enviïn fotografies o documents dels que podrien penedir-se més tard, que no comparteixin contrasenyes amb amics i que no distribueixin informació personal a la xarxa, especialment les seves adreces físiques, números de telèfon i noms de missatgeria instantània. Així mateix, hauríem de comunicar-los que han d'acudir a nosaltres quan tinguin algun dubte o si es troben amb algú a la xarxa que els faci sentir incòmodes.

Ofereix Facebook la seguretat adequada als nostres fills?
Recentment, Facebook es va encarregar d'oferir als seus 350 milions d'abonats una nova sèrie de configuracions per tal de millorar la seguretat de nens i d'adults. Una de les raons per les quals han jutjat necessàries aquestes mesures va ser perquè prop de la meitat dels usuaris de Facebook participen en la seva xarxa a través de grups escolars, de treball o d'altres comunitats en què la informació es troba disponible a tots els membres de la xarxa. Algunes d'aquestes xarxes, com per exemple, SiliconValley, són tan nombroses que si un individu comparteix informació en ella pot resultar gairebé impossible controlar-ne la privacitat.
A mesura que augmenta l'afiliació a Facebook, el lloc es converteix en un vehicle més personal perquè milions de persones ho fem servir com un espai d'Internet més individual. Per aquesta raó, han canviat els seus mecanismes previs de seguretat per implementar tres configuracions de seguretat bàsiques: Només Amics, Amics d'Amics i Tothom. Aquestes opcions són més senzilles i s'apliquen de manera uniforme a totes les persones.
Per descomptat, encara podem millorar la privacitat de les xarxes en llocs de treball i en escoles, però aquesta nova estructura ha facilitat als individus - en especial als pares - controlar el que fan els seus fills. Però, què són aquestes noves configuracions?
Tinguem en compte que la configuració de Tothom permet que totes les persones a Internet puguin accedir a la informació que nosaltres proporcionem i que no només s'inclou a tothom a Facebook, sinó que es refereix a tothom a Internet perquè, mitjançant diferents aplicacions, dispositius mòbils o motors de cerca, el que es publica a Facebook és molt probable que es trobi disponible a, pràcticament, totes les persones a la Xarxa d’Internet.
També resulta important advertir que la configuració de Tothom funciona de forma diferent per a menors i per adults. Segons la pàgina d'ajuda de Facebook: "Quan els menors permeten que tothom vegi certa informació com ara les actualitzacions de l'estat o les fotos, en realitat, només poden veure aquestes dades els seus amics, els amics dels seus amics i els membres de les xarxes escolars o laborals verificades a les quals s'hagin unit. Així mateix els menors no tenen un llistat públic de cerques creat per a ells, de manera que no apareixen en motors de cerca externs fins que hagin complert els 18 anys d'edat ". Per descomptat, això només serà efectiu si els nostres fills no menteixen sobre la seva edat quan s'inscriuen per primera vegada a Facebook.
Text transcrit i adaptat.
Font: Muy Internet

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...